Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

PIP skontroluje przestrzeganie ustawy o radach pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Sukces! Główny Inspektorat Pracy przychylił się do naszej prośby. Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania przez pracodawców ustawy o informowaniu i konsultowaniu pracowników. 

W naszym piśmie, przesłanym pod koniec marca 2017 r. do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), rekomendowaliśmy kontrolę przestrzegania kilku wybranych, naszym zdaniem kluczowych, artykułów ustawy.

Cieszy nas, że apel został wzięty po uwagę i w okresie od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. PIP przeprowadzi pilotażową kontrolę przestrzegania ustawy w przedsiębiorstwach.

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy (11 kwietnia 2017 r.)