Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Pisma wraz z projektem nowelizacji ustawy wysłaliśmy do kolejnych instytucji

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Tym razem prośbę o spotkanie i rozmowę w sprawie złożonej sytuacji rad pracowników oraz projektu nowelizacji ustawy skierowaliśmy do przedstawicieli Rady Ochrony Pracy i Narodowej Rady Rozwoju. Wszystkich członków rad pracowników zachęcamy do włączenia się w proces rzecznictwa.Tak jak zapowiadaliśmy m.in. podczas Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników, prośby będziemy kierowali do urzędów. Zwrócimy się również do posłów i senatorów oraz instytucji związanych z tworzeniem ładu społecznego, i tych zajmujących się różnymi aspektami rynku pracy.

Kolejne pisma z prośbą o spotkanie oraz projektem nowelizacji ustawy przesłaliśmy na ręce Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, pana Janusza Śniadka oraz przedstawicieli Narodowej Rady Rozwoju: koordynatora sekcji Gospodarka, praca przedsiębiorczość, pana Marka Chrzanowskiego i koordynatora sekcji Polityka społeczna, rodzina, pana Marka Rymszy.

W najbliższym czasie prośby w tej sprawie skierujemy również do Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy i Premier RP, pani Beaty Szydło

Mamy nadzieję, że działanie ze znacznym wyprzedzeniem czasowym pozwoli przedstawicielom urzędów i parlamentarzystom na łatwiejsze znalezienie czasu na rozmowy w napiętych grafikach spotkań. Sprawdzimy :)

Jeśli jako członkowie rad pracowników chcielibyście Państwo włączyć się w proces rzecznictwa, serdecznie zachęcamy. Możecie Państwo odwiedzić lokalne biura parlamentarzystów w Waszej miejscowości lub regionie i porozmawiać o podjętej inicjatywie (projekt nowelizacji, który wspólnie przygotowaliśmy, znajduje się na stronie radypracownikow.info w zakładce publikacje). Liczy się każda pomoc. My zapukamy m.in. do drzwi biur łódzkich parlamentarzystów.

Jeśli macie Państwo sugestie lub pytania w tej sprawie, zachęcamy do kontaktu z nami:

malgorzata.jankowska@grupainspro.pl

tel. 519 300 633

 

Łódź, dnia 29 lipca 2016 roku

Szanowny Panie,

do budowy zaufania i kapitału społecznego w miejscach pracy konieczny jest rozwój dialogu. Dobra komunikacja między pracodawcami a pracownikami wpływa dodatnio nie tylko na efektywność firmy, ale również na jakość kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie. Obecnie coraz częściej wskazuje się na kluczową rolę kapitału społecznego w budowaniu innowacyjnej, wydajnej gospodarki. Jednym z ciał powołanych do prowadzenia dialogu w przedsiębiorstwie są rady pracowników, działające w Polsce w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Instytut Spraw Obywatelskich od 10 lat prowadzi doradztwo i szkolenia dla rad pracowników. Przez cały ten czas z uwagą wsłuchujemy się w głosy rad pracowników i zgłaszane przez nie potrzeby. Od dawna rady sygnalizują konieczność zmiany zapisów dotyczącej ich ustawy, by mogły efektywnie działać.

W związku z tym Instytut Spraw Obywatelskich we współpracy z radami przygotował projekt nowelizacji ww. ustawy. W ośmiu spotkaniach, poświęconych konsultacjom projektu, łącznie uczestniczyło 120 członków rad pracowników, a w podsumowującym inicjatywę Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników w Warszawie wzięło udział 100 osób.

Bardzo ważne jest, aby w Polsce powstawało jak najwięcej rad pracowników, by mogły one skutecznie działać na rzecz pracowników i ochrony ich prawa do informacji. Niestety, obowiązujące przepisy nie zawsze pozwalają na to w stopniu satysfakcjonującym.

Dlatego chcielibyśmy przedstawić Państwu więcej informacji na temat złożonej sytuacji rad pracowników w naszym kraju i zaprezentować projekt nowelizacji ustawy.

W związku z tym zwracam się do Pana z prośbą o spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie.

Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi do dnia 5 września 2016 roku.

Z poważaniem

Rafał Górski

Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich

Janusz Śniadek,    Marek Chrzanowski,   Marek Rymsza

logo fio