Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przekaż 1% w dobre ręce

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

­

Zachęcamy członków Państwa rady pracowników do przekazania 1% podatku na Instytut Spraw Obywatelskich, który w ramach swoich działań aktywnie wspiera rady pracowników.

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich - KRS: 0000191928.

Instytut Spraw Obywatelskich powołał do życia w 2007 roku Centrum Wspierania Rad Pracowników. Służy ono przede wszystkim osobom, które chcą powołać w swoim miejscu pracy radę pracowników, poradzić się ekspertów odnośnie swoich praw, jakie radom przysługują, czy sposobu przeprowadzania konsultacji z pracodawcą. Ponad to, Instytut prowadzi bezpłatne szkolenia dla rad pracowników, wydał poradnik „ABC Rad pracowników” oraz raport ukazujący ich sytuację w Polsce i na świecie. Dodatkowo eksperci Instytutu wielokrotnie zabiegali w parlamencie o zmianę niekorzystnych rozwiązań ustawowych dotyczących rad.

Działania na rzecz rad, prowadzone przez Instytut, są w dużej mierze finansowane w ramach środków unijnych. Jednakże, w okresach, kiedy fundusze takie nie zostają nam przyznane, działalność jest finansowana ze środków własnych Instytutu (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku).

Z racji tego, że Instytut oferuje pomoc radom nieodpłatnie, nie zawsze dysponujemy funduszami, które umożliwiłyby nam działanie w skali adekwatnej do potrzeb. Stąd przekazanie przez członków Państwa rady pracowników 1% na rzecz Fundacji Instytutu Spraw Obywatelskich dałoby silne podstawy do prowadzenie w pełni efektywnych działań na rzecz rad, uniezależniając nas przy tym od środków zewnętrznych.