Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rusza reforma prawa pracy

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Premier Beata Szydło powołała 14 członków nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W czwartek, 15 września 2016 r. otrzymali nominacje z rąk minister Elżbiety Rafalskiej. Przewodniczącym Komisji został Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy jest zespołem niezależnych ekspertów. Pierwsza Komisja została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w 2002 roku. Jej kadencja zakończyła się po czterech latach.

Nowo powołana Komisja przygotuje projekty Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Na wykonanie zadań będzie miała 18 miesięcy. Komisję tworzy 7 ekspertów wskazanych przez ministra pracy oraz 7 ekspertów wybranych przez organizacje pracodawców i związki zawodowe, zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się 23 września 2016 r.

źródło: MRPiPS