Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Stary problem w Nowym Szpitalu

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Od 10 czerwca w olkuskim Nowym Szpitalu trwa akcja protestacyjna. Rada Pracowników oraz związki zawodowe straciły cierpliwość. Po bezowocnych konsultacjach obsługa szpitala nie ma już ochoty na kolejne rozmowy z zarządem. Scenariusz, wedle którego dojdzie do strajku staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Członkowie Rady Pracowników wraz z przedstawicielami związkowymi stwierdzają: "Wyrażamy stanowczy protest z powodu braku realizacji Paktu Gwarancji Pracowniczych przez zarząd spółki, lekceważenia przedstawicieli załogi, braku reakcji na nasze pisma, wnioski, postulaty oraz żądania pracowników, a także panującego chaosu w obsłudze kadrowo-płacowej w naszym zakładzie".

Protestujący są zdania, że obecny zarząd podejmuje nieuzasadnione decyzje. Ich skutkiem jest spowolnienie rozwoju szpitala, pogorszenie się hospitalizacji pacjentów i warunków pracy personelu.

Załoga uważa, że dialog został zastąpiony taktyką zastraszania. Jak

mówi jedna z pielęgniarek: "Koleżanki są zastraszane i próbuje nam się wmówić, że taka akcja jest niezgodna z prawem. Grozi się zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy wszystkich osób, które przyłączyły się do protestu, szczególnie pielęgniarki oddziałowe. Tak wygląda <<rozmowa>> z zarządem".

Dyrektor Jerzy Piwowarczyk odpiera zarzuty protestujących. Wspomina: "Zarząd nie został oficjalnie powiadomiony o proteście, dlatego w poniedziałek zostali wezwani pracownicy w celu złożenia wyjaśnień. Naszym celem nie było zastraszanie nikogo, a jedynie upewnienie się, czy taka forma wyrażenia swojego zdania nie wpłynie na jakość obsługi pacjenta, bo to jest dla mnie najważniejsze".

Personel medyczny może jednak liczyć na pełne wsparcie ze strony

pacjentów. Jak sami zapewniają, ich akcja odbywa się bez uszczerbku na jakości świadczonych przez nich usług. Protestujący nie przerwali pracy i starają się wywiązać ze wszystkich swoich obowiązków.

Po więcej informacji zapraszamy na:

http://przeglad.olkuski.pl/index.php/zdrowie/wszystkie-zdrowie/olkuski-szpital/8094-pracownicy-szpitala-protestujv