Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Szkolenie dla rad pracowników w Katowicach

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

Zapraszamy na szkolenie dla rad pracowników pt. „Ustawa o radach pracowników – praktyczna analiza wraz z komentarzem”, które odbędzie się 13 czerwca 2018 r. w Katowicach.

Dzięki udziałowi w szkoleniach nabędziecie specjalistyczną wiedzę z zakresu działania rad pracowników. Udział w szkoleniu to również okazja do poznania członków rad pracowników z innych zakładów, rozszerzenie sieci kontaktów oraz wymianę doświadczeń w prowadzeniu dialogu z pracodawcą.

Jakie zagadnienia m.in. poruszymy na szkoleniu:

1. W jakich przypadkach pracodawca może odmówić radzie pracowników informacji?

2. Jak pracodawcy bronią się przed obowiązkiem udostępnienia informacji?

3. Jak rada pracowników może się zabezpieczyć przed częściowym przekazywaniem informacji przez pracodawcę?

4. W jaki sposób rada ma skutecznie występować o dostęp do informacji?

5. Co robić, jeżeli Pracodawca odmawia radzie pracowników informacji?

6. W jakich przypadkach warto podpisywać porozumienie z pracodawcą?

7. Co powinno zawierać dobre porozumienie i regulamin rady pracowników?

Program szkolenia:

Ustawa o radach pracowników – praktyczna analiza wraz z komentarzem

 1. Rady pracowników w Polsce.
 • Rodzaje partycypacji pracowniczej.
 • Dyrektywa 2002/14/WE. Jak ją wykorzystać w działaniach rady pracowników?
 1. Regulacja prawna tworzenia i funkcjonowania rad pracowników – zasady ogólne.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
 • Zasady powoływania rady. Jak przeprowadzić wybory do rady pracowników pierwszej lub kolejnej kadencji?
 • Zasady działania rady. Jak działać, żeby mieć wpływ na działania firmy?
 1. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Analiza artykułów 1-28 ustawy. Jakie są konsekwencje zapisów ustawy dla codziennej działalności rady pracowników?
 • Przykłady wdrożenia zapisów ustawy w firmach.
 1. Narzędzia rady pracowników.
 • Co powinno zawierać dobre porozumienie z pracodawcą?
 • Co powinien zawierać dobry regulamin działania rady?
 1. Perspektywy nowelizacji ustawy.
 • Projekt nowelizacji Instytutu Spraw Obywatelskich. Co wymaga zmiany, żeby rady pracowników mogły działać skuteczniej i efektywniej?
 • Jakie zmiany w prawie pracy przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna?

belka szkolenia

Szkolenie poprowadzi:

rafał górskiRafał Górski – absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Menedżerskiego MiniMBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania), Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu.Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in. Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. Felietonista Tygodnika Solidarność i tygodnika Wprost.

belka szkolenia

Koszt 680 zł (+23% VAT) / osoba

Czas trwania: 10:00 – 16:00

Cena zawiera:

   • Wynajem sali;
   • Materiały szkoleniowe;
   • Publikację „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?”
   • Certyfikat uczestnictwa;
   • Całodniowe wyżywienie (dwudaniowy obiad, przerwy kawowe);
   • Doradztwo po szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza do dnia 5 czerwca 2018 r. na adres: rady@instytut.lodz.pl lub na numer faksu: 42 630 17 49.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc)

Pobierz formularz zgłoszeniowy (pdf)

Ważne: O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! Miejsce szkolenia: centrum Katowic (szczegóły zostaną podane uczestnikom szkolenia).

W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Patrycją Kołomańską:512-132-364 lub 42 630 17 49;

lub mailowy: patrycja.kolomanska@grupainspro.pl

szkolenie rady pracowników