Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Uspokajające wieści dla pracowników Zakładu Gazowniczego w Radomiu

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W ramach procesu konsolidacji przedsiębiorstwa Mazowiecka Spółka Gazownictwa nie przewiduje redukcji zatrudnienia. Obawy wśród pracowników ostudził Rafał Witkowski (PO) oraz zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jak zapewnia poseł Witkowski po spotkaniu z prezes PGNiG - Grażyną Piotrowską-Oliwą: "Nie ma planów przedstawiania im [pracownikom - CWRP] propozycji pracy w innych miastach, co zmusiłoby osoby zatrudnione w oddziale w Radomiu do uciążliwych i kosztownych dojazdów".

Konsolidacja spółek dystrybucyjnych ma na celu obniżenie kosztów.

Pierwsze zmiany rozpoczęły się w 2012 r. w warszawskiej centrali

PGNiG. Planowany przez spółkę proces zespolenia systemu dystrybucji doprowadzi do połączenia sześciu spółek gazownictwa: mazowieckiej, karpackiej, górnośląskiej, dolnośląskiej, pomorskiej i wielkopolskiej. Będzie to jeden podmiot z centralą w Warszawie i sześcioma oddziałami regionalnymi. Jak donoszą członkowie rady pracowników każdy etap zmian poprzedzały konsultacje ze związkami zawodowymi i radą.

W marcu lokalni działacze PiS z Radomia twierdzili, że istnieje

zagrożenie redukcją etatów oraz, że radomski zakład gazowniczy może zostać zlikwidowany.