Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Aktywność Obywatelska nr 3(26)/2021

Aktywność Obywatelska nr 3(26)/2021 – okładka

Zapraszamy do lektury numeru Biuletynu Aktywność Obywatelska w całości poświęconego tematowi sygnalistów.

Sygnaliści są potrzebni

Do 17 grudnia 2021 roku nasi parlamentarzyści mają czas na wprowadzenie ustawy, która określi procedury i zasady ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa w miejscu pracy (tzw. ustawa o ochronie sygnalistów). Nowe przepisy mają powstać w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy.

Trzeba opracować zasady zgłaszania przypadków łamania prawa, ochrony osoby zgłaszającej – czyli sygnalisty, sposobu rozpatrywania zgłoszeń itd. Trzeba opracować stosowne procedury, które zostaną wdrożone w naszych miejscach pracy. Tam gdzie zatrudnionych jest minimum 50 osób.

W takiej sytuacji nasuwa się pytanie o to, jakie role w monitorowaniu nadużyć i ochronie sygnalistów powinny przypaść radom pracowników i związkom zawodowym? Jako reprezentanci pracowników rady i związki w sposób naturalny mogliby stać się mocnymi ogniwami w ciągu procedur i działań. Czy tak będzie?

Doświadczenia dotychczasowych polskich sygnalistów bardziej napawają obawami niż optymizmem. Powszechne jest ujawnianie ich nazwisk, wytaczanie im procesów, dotyka ich również ostracyzm społeczny (!). Mówiąc wprost – niszczy się im życie. Dlatego powstająca ustawa jest tak ważna.

I będzie egzaminem dla nas wszystkich – zarówno ustawodawców jak i każdego z nas jako części społeczeństwa. Bo sygnaliści są potrzebni. Są jak lustra, w których odbijają się nasze wady.

Rafał Górski

Pobierz publikację ze strony Instytutu Spraw Obywatelskich

Zachęcamy do rozesłania/wydrukowania biuletynu w swoim zakładzie pracy.

Czytaj online w serwisie ISSUU