Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Raport o radach NSZZ Solidarność i OPZZ

Raport o radach NSZZ Solidarność i OPZZ – okładka

2011 r.

Specjalnie dla Państwa udostępniamy raport, który został stworzony przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z OPZZ. Przygotowany był w ramach projektu Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej.

Czytaj Raport o radach NSZZ Solidarność i OPZZ