#Górski_prowokuje: Tarcza 5.0 dla rad pracowników

  • stop corona

„Projekt nowelizacji uważam za potrzebny i uzasadniony. Wybory członków rad pracowników powinny być dostosowane do warunków, jakie wymusza na nas koronawirus. Mamy do czynienia ze szczególną sytuacją, dotyczącą zdrowia milionów pracowników, stąd powinny być podjęte szczególne działania związane z funkcjonowaniem rad pracowników w firmach”.

To słowa senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego o projekcie nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, potocznie zwanej ustawą o radach pracowników. Projekt przygotował Instytut Spraw Obywatelskich, który prowadzi kampanię na rzecz rad pracowników od 2006 roku. Dzięki wsparciu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego projekt trafił do rąk Marszałka Senatu – Tomasza Grodzkiego. Inicjatywa zyskała poparcie 11 senatorów.

– W okresie pandemii, której ograniczenie wymaga odpowiedzialności osobistej obywateli, w tym obywateli w miejscu pracy, jest szczególnie uzasadnione wciąganie ich do współdecydowania o środkach zaradczych, co ułatwi im zidentyfikowanie się z działaniami zabezpieczającymi, a więc podniesie stopień ich przestrzegania. Tym bardziej trudna sytuacja, związana z walką z pandemią, nie może doprowadzić do tego, że prawa pracownicze będą marginalizowane – zauważa przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj cały tekst na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl