O radach pracowników w eterze

  • centrum wspierania rad pracownikow

25 czerwca 2010 roku, w legnickim Radiu Puls, odbyła się audycja z cyklu „Ekspert radzi”, pt. „Czy w Twojej firmie musi powstać i działać rada pracowników? – czyli wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy”.Tematem owej audycji było m.in.: znaczenie rad pracowników w zakładach pracy, wybory do rad,  zadania i cele rad pracowników oraz sama idea ich zakładania. Gościem audycji był radca do spraw prawnych PIP/O w Legnicy, Pan Jakub
Zatwarnicki.Audycji można wysłuchać na stronie: http://www.legnica.fm/index.php/ekspert-radzi/2737-czy-w-twojej-firmir-musi-powsta-rada-pracownikow-zapowied-audycji