Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie

  • Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracodawców zatrudniający powyżej 250 pracowników. w połowie 2020 r., do PPK dołączą małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. PPK to dobrowolny i całkowicie prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków.

Pełen harmonogram przystąpienia do PPK:

  • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) – 1 lipca 2019
  • od 50 do 249 osób (2 mln) – 1 stycznia 2020
  • od 20 do 49 osób (1,1 mln) – 1 lipca 2020
  • pozostali (5,1 mln) – 1 stycznia 2021 roku,

Środki zgromadzone PPK mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu.Udział w systemie jest obowiązkowy dla pracodawców, ale jednocześnie dobrowolny dla osób zatrudnionych. Zapisy będą automatyczne, ale pracownik może z programu zrezygnować.
Rachunek PPK uczestnika zasilany jest wpłatami z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz z Funduszu Pracy. Konto prowadzi instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami.