Logo Centrum Wspierania Rad Pracowników

Biuletyn dla rad pracowników

Uwaga! To jest archiwalna aktualność przeniesiona ze starej strony – mogą występować techniczne problemy w sposobie wyświetlania treści

W zeszłym roku, w ramach projektu "Rady pracowników - efektywne narzędzie do zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne", Instytut Spraw Obywatelskich wydał dwa numery biuletynu PERYSKOP.

Biuletyn zawiera praktyczne wskazówki oraz fachowe porady. Informacje zawarte w „Peryskopie” z pewnością okażą się przydatne w funkcjonowaniu powołanych rad. We wspomnianych publikacjach znaleźć można również odpowiedzi eksperta Piotra Ciompy na pytania, które padały najczęściej podczas szkoleń organizowanych przez Instytut Spraw Obywatelskich.­

Egzemplarze biuletynu zostały rozesłane pocztą do 2700 rad pracowników w całej Polsce. Rady, które nie otrzymały publikacji, mogą zapoznać się z ich treścią na naszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania są w dziale Publikacje.